±0 life

~nunca choveu que num estiara~

Posts in “Sesotho sa Leboa”

Ke ithuta Sepedi gape

Ngwagola ke lekile go ithuta Sepedi, mara go boima kudu go bolela Sepedi. Ka ntle le seo, morutiši wa ka ba ile a lesa go ruta online, ka fao ke paletšwe ke go ithuta. Ke nyaka go lekile go ithuta gape.