±0 life

~nunca choveu que num estiara~

Posts in “ພາສາລາວ”

ตัดผม (ຕັດຜົມ)

(อักษรไทย) (ອັກສອນລາວ)
ข้อยผมญาวแล้ว เลยมื้อนี้ข้อยไปล้านตัดผมเพื่อตัดผม
ซ่างที่ตัดข้อยผมเป็นซ่างใหม่อยู่ล้าน
ข้อยบอกเขาตัดด้านเทิงเหลือผมสองนิ้ว แต่เขาตัดเหลือผมแค่หนึ่งนิ้วซำนั่น
ข้อยว่าข้อยผมเบิ่งสั้นเกินไป ข้อยใจฮ้ายคักๆ
(อักษรไทย) (ອັກສອນລາວ)
ຂ້ອຍຜົມຍາວແລ້ວ ເລີຍມຶ້ນີ້ຂ້ອຍໄປຫ້າງຕັດຜົມເພື່ອຕັດຜົມ
ຊ່າງທີ່ຕັດຂ້ອຍຜົມເປັນຊ່າງໃໝ່ຢູ່ຫ້າງ
ຂ້ອຍບອກເຂົາຕັດດ້ານເທິງເຫລືອຜົມສອງນີ້ວ ແຕ່ເຂົາຕັດເຫລືອຜົມແຄ່ນຶ່ງນີ້ວຊຳນັ້ນ
ຂ້ອຍວ່າຂ້ອຍຜົມເບິ່ງສັ້ນເກີນໄປ ຂ້ອຍໃຈຮ້າຍຄັກໆ